Örnek Yargıtay Kararları

ÖRNEK YARGITAY KARARLARI

Edinme günü de dahil olmak üzere edinme tarihinden başlayarak bir ay içinde durumu kiracıya yazılı olarak bildirmek koşuluyla edinme tarihinden itibaren altı ay sonra ihtiyaç nedeniyle tahliye davası açabilir.

3. Hukuk Dairesi         2019/1642 E.  ,  2019/2625 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :SULH HUKUK MAHKEMESİ Taraflar arasındaki kiralananın tahliyesi davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, davanın kabulüne...
Daha Fazla
1 2 3 277
);