Örnek Yargıtay Kararları

ÖRNEK YARGITAY KARARLARI

Mahkemece, ayıp tespit edilmiş ancak sözleşmeden dönmenin mevcut durumca haklı görülmediğinden değer kaybına hükmedildiğinden gerçek anlamda reddedilen bir kısım bulunmamaktadır. Bu sebeple davacı aleyhine yargılama gideri hükmedilmez.

13. Hukuk Dairesi         2018/2125 E.  ,  2018/6186 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Tüketici Mahkemesi Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın...
Daha Fazla

Islah ile talebin artırılan kısmına ilişkin harç yatırılmadığında yöntemince kesin süre verilmesi gerekir. Verilen kesin süre içerisinde yatırılmaması halinde ıslah hiç yapılmamış kabul edilerek yargılamaya devam edilir.

9. Hukuk Dairesi         2020/3015 E.  ,  2020/10274 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :İş Mahkemesi Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi taraf vekillerince istenilmekle,...
Daha Fazla
1 2 3 279
);