ARABULUCULUK

Arabulucu

ARABULUCULUK

ARABULUCULUK

MAHKEMEYE GİTMEDEN HUKUKİ UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ YÖNTEMİ

  • Arabuluculuk nedir ? 

Arabuluculuk – Mediation (Latince’de ortayı bulma anlamına gelir),  bir alternatif uyuşmazlık çözüm yolu olup “Hukuki Uyuşmazlıklar”ın devlet yargısı dışında ( YANİ MAHKEMEYE GİTMEDEN), tarafsız bir üçüncü kişi vasıtasıyla çözüme

kavuşturulmasıdır.

Arabuluculuk, gittikçe uzayan ve masraflı olan dava sürecine alternatif bir yol olarak ortaya çıkmış, dünyada 160 ülkede uygulanan bir ALTERNATİF UYUŞMAZLIK  ÇÖZÜM YÖNTEMİ‘dir.

  • Arabuluculuk hangi uyuşmazlıklarda uygulanır ?

Yabancılık unsuru taşıyanlar da dâhil olmak üzere, ancak tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri iş veya işlemlerden doğan özel hukuk uyuşmazlıklarının çözümlenmesinde uygulanır.( Yani taraflardan birisi yabancı dahi olabilir).Örnek olarak ;

  1. İşe iade davaları da dahil olmak üzere İşçi – işveren problemleri
  2. Sözleşmeler ve ticaretle ilgili ihtilaflar
  3. Şirketler arasındaki her türlü borç-alacak uyuşmazlıkları dahil her türlü  uyuşmazlıklar,
  4. Şirket içi ortaklar arası uyuşmazlıklar,
  5. Bankalar ile olan her tülü uyuşmazlıklar,
  6. Nakliyeden kaynaklanan her türlü uyuşmazlıklar,
  7. Kiralamadan kaynaklanan uyuşmazlıklar

Arabuluculuk yöntemiyle çözülebilen uyuşmazlıklardan bazılarıdır.

  • Uyuşmazlığı olan taraflar Arabulucuya nasıl ulaşır ?

Taraflar, aralarındaki uyuşmazlığı kendi istekleriyle veya dava açılmışsa Mahkemenin önerisi ile Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı’nca tutulan kayıtlı Arabulucular listesinden seçerler. Böylece uyuşmazlık konusunu arabulucuya ileterek uyuşmazlıklarını tarafsız bir arabulucunun eşliğinde tartışma ve kendileri için en iyi çözümü bulma fırsatı elde edebilirler.

 

Arabulucuk Hizmeti İçin Bizimle İletişime Geçiniz.

);