BİLİŞİM HUKUKU

Bilişim Hukuku

BİLİŞİM HUKUKU

Bilişim Yoluyla İşlenen Suçların Yapısı

Bilgisayar ve iletişim teknolojileri kullanılarak işlenen suçlara beyaz yaka suçları da denilir.

Bu tür suçların genel olarak ortak özellikleri:

 • Bilişim suçunun işlenmesinde bilgisayar sistemleri ve teknolojilerinin kullanılması,
 • Bilişim suçunun sonucunda çok yüksek kazancın kolay ve daha az riskle temin edilmesi,
 • Yeni suçlar olması nedeniyle gerekli kanun ve düzenlemelerin eksik ve yetersiz olması,
 • Yeterli mevzuat olsa bile uygulamanın eksik bilgi veya yeteneğe sahip olma ihtimalinin yüksek olması,
 • Diğer suç türlerine gore daha ağır maddi ve manevi sonuçlar doğurması,
 • Suç mağdurlarının genelde bilinçsiz kullanıcılar ile ekonomi ve finans sektöründen olması,
 • Ekonomik kaybın büyük olması nedeniyle, genelde basit suçlar haricinde güvenlik güçlerine bildirilmemesi,
 • Normal kişiler yonüyle de bu tür suçun mağduru olunması durumunda genellikle takip edilmesi gereken prosedüre tam olarak hâkim olunmaması,
 • Zarara uğrayan mağdurların büyük kuruluş ve işletmeler olması durumunda itibar ve prestij kaybetme korkusunun baskın gelmesi,
 •  Bilişim suçunu işleyenlerin genelde 17-35 yaş arasındaki gençlerden oluşması,
 • Bilişim suçu mağdurlarının genellikle ticari faaliyette bulunan kurumlar olması,
 • Suçluların çoğunluğu, bazen fiillerinin deşifre olunmaması için ihbar edilmeyeceğinden, bazen ise, bu fiilleri karşılayacak ceza normunun bulunmamasından cesaretle, eylemlerinin yaptırımsız kalacağına güvenle hareket etmektedir.
 • Suçlular adi ve münferit olabileceği gibi organize de olabilmektedir.
 •  Bilişim suçu, bilgi teknolojilerinden sonra ortaya çıkan yeni bir suç çeşididir. Bilişim suçu ile bilişim yoluyla işlenen suç ayrılmaktadır.
 • Bilişim suçu ile mücadele bilinçlendirme ayağı da olan komplike bir süreçtir.
 • Suçlu ve suç yontemi hızlı bir şekilde gelişebilmektedir.
 • Genellikle uluslararası boyutu bulunmaktadır.

 Bilişim Suçu Türleri

 Bilişim suçları amaçlarına ve yöntemlerine göre çok çeşitli türlere ayrılabiliriz. Buna göre bilişim suçlarını aşağıdaki şekilde tasnif edebiliriz ;

 • Bilgisayar Sistemlerine ve Servislerine Yetkisiz Erişim
 • Bilgisayar Sabotajı
 • Bilgisayar Yoluyla Dolandırıcılık
 • Bilgisayar Yoluyla Sahtecilik
 • Bir Bilgisayar Yazılımının İzinsiz Kullanımı
 • Kişisel Verilerin Kotüye Kullanılması
 • Sahte Kişilik Oluşturma ve Kişilik Taklidi
 • Yasadışı Yayınlar
 • Ticari Sırların Çalınması
 • Bu konularda her türlü hukiki danışmanlık ve hukuki yardım ve hukuki destek hizmetli vermekteyiz.
 • Bilişim suçuna ilişkin emsal yargı kararları şu şekildedir.
);