CEZA HUKUKU

Ceza Hukuku

CEZA HUKUKU

Ceza hukuku, suç adı verilen insan davranışının yapısını inceleyen ve buna özgü yaptırımlar öngören hukuk dalıdır. Görüldüğü gibi, ceza hukukunun iki temel unsuru suç ve yaptırımdır.Dar anlamda ceza hukuku, maddi ceza hukuku olarak da adlandırılır ve suçları ve yaptırımlarını konu alır. Geniş anlamda ceza hukuku ise, maddi ceza hukukunun yanı sıra, ceza muhakemesi hukuku ve infaz hukukunu da kapsar. Ceza hukukunun görevi, toplumsal ve sosyal barışı sağlamaktır.

Ceza hukukunun iki temel işlevi vardır:

 • Suçun işlenmesi halinde cezalandırma işlevi, yani cezalandırıcı işlev ve
 • Bu cezalandırma işlevi sırasında toplumu koruyucu işlev. 

Yeni TCK’ya göre ceza kanununun amaçları:

 1. Kişi hak ve özgürlüklerini,
 2. Kamu düzeni ve güvenliğini,
 3. Hukuk devletini,
 4. Kamu sağlığını ve çevreyi ve
 5. Toplum barışını korumak ve
 6. Suç işlenmesini önlemektir.

  Ceza hukuku alanındaki temel kanunlar nelerdir?

  1-5237 sayılı Türk Ceza Kanunu (TCK)
  2-5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK)
  3-5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun
  4-6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun
  5-5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu
  6-3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu
  7-2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri

  Ceza hukuku alanındaki mahkemeler hangileridir?

  1-Sulh Ceza Hâkimliği
  2-Asliye Ceza Mahkemesi
  3-Ağır Ceza Mahkemesi
  4-Çocuk Mahkemesi
  5-Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi
  6-İcra Ceza Mahkemesi
  7-Fikri Sınai Haklar Ceza Mahkemesi
  8-Bölge Adliye Mahkemeleri (İstinaf mahkemeleri)
  9-Yargıtay Ceza Daireleri

 • Bu konuda her türlü hukuki danışmanlık ve hukuki yardım ve hukuki destek hizmetli vermekteyiz.
);