GAYRİMENKUL HUKUKU

Gayrimenkul Hukuku

GAYRİMENKUL HUKUKU

Gayrimenkul hukuku bireyler veya kurumlar arasındaki arazi, arsa, ev, daire, apartman vb. taşınmaz mallarla ilgili mevzuatları kapsayan bir hukuk dalıdır. Gayrimenkul hukuku tapu ve tescil davaları, istihkak davaları, kira bedeli tespiti ve tescili, kamulaştırma davalarında meydana gelebilecek anlaşmazlıklara çözüm getirir. Taşınmaz mallar ait davaların çok sık yaşanıyor olması ve dava süreçlerinde farklı kanun branşlarına da atıf yapılması gayrimenkul hukukunu oldukça önemli kılmaktadır. Gayrimenkul hukukuna temel teşkil eden dava türleri konut, arazi, tarla, bina gibi farklı gayrimenkul davalarından meydana gelmektedir. Gayrimenkuller ile alakalı olarak açılan davalarda dava konuları aşağıdaki gibidir.

 • Tapu davası,
 • İstihkak davaları
 • Kira davaları,
 • Kamulaştırma davaları,
 • İzaley-i Şuyu davaları

Şeklinde davalardan meydana gelmekte, gayrimenkul hukuku bu davalarda kişilerin birbirleriyle, kişilerin kurumlarla ve kurumların kurumlarla olan gayrimenkul ilişkilerini ele almaktadır.

Göktürk Hukuk ve Danışmanlık Büromuzda Gayrimenkul Hukuku alanında verilen hizmetlerden bazıları şunlardır;

  • Gayrimenkul alım-satımı, kiralanması, gayrimenkul üzerine ayni ve şahsi hak tesisi,
  • Gayrimenkul ile ilgili her türlü sözleşmenin hazırlanması ve bu sözleşmelerden doğan uyuşmazlıkların çözümü,
  • Emlak yatırımı ve danışmanlık hizmetleri,
  • Yabancıların Türkiye’de mülkiyet edinmesi ile ilgili süreçlerin takibi,
  • Kentsel dönüşüm, imar hukuku, inşaat hukuku, kira ve kat mülkiyeti hukukundan kaynaklı uyuşmazlıkların çözümü (dava ve tahkim),
  • Müvekkillere yatırımları öncesinde ve devam eden süreçte karşılaşmaları muhtemel uyuşmazlıklarla ilgili hukuki durum tespitinin yapılması ve raporunun hazırlanması gibi konularda hukuki danışmanlık ve hizmet verilmektedir.
);