GAYRİMENKUL, KİRA VE İNŞAAT HUKUK DAVALARI

PDF İndir

GAYRİMENKUL, KİRA VE İNŞAAT HUKUK DAVALARI

Bedeni Zarar Tazmini

Borçlar Kanunu 46.maddesine göre : “Bedensel zarara uğrayan kimse büsbütün veya kısmen çalışamamasından ve ilerde ekonomik yönden uğrayacağı yoksunluktan kaynaklanan zarar ve ziyanı ile bütün masraflarını isteyebilir”[1] denilmesine göre, tazminat istemeyi gerektirecek bir olay sonucu yaralanan kişinin maddi zararları, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 14-19 maddelerindeki ve ondan önce 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun 11-20.maddelerindeki tanımlardan da yararlanılarak şöyle bölümlendirilecektir:

1) Geçici işgöremezlik nedeniyle iş ve kazanç kaybı

2) Sürekli işgöremezlik (kalıcı sakatlık) nedeniyle çalışma gücü ve kazanç kaybı

3) Tedavi giderleri ve tüm iyileşme sürecinde yapılan her türlü masraflar.

4) Ekonomik geleceğin sarsılmasından doğan kayıplar.

HESAPLAMAYA KISTAS YAŞAM TABLOLARI

1- CSO 1980 YASAM TABLOSU

2- TRH2010 YASAM TABLOSU

3- PMF YASAM TABLOSU

);