İCRA – İFLAS HUKUKU

İcra ve İflas Hukuku

İCRA – İFLAS HUKUKU

İcra-İflas Hukuku

İcra ve İflas Hukuku, şahıs ve şirketleri oldukça yakından ilgilendiren, banka ya da diğer kurumlara olan borçlarının ödenmemesi halinde karşılaşılan güçlükler nedeniyle sık sık gündeme gelen bir hukuk dalıdır. Alacaklı kişi İcra ve İflas Hukuku kapsamında borcunun tahsilatını gerçekleştirebilmek adına icra takibi ve sair yöntemlere başvurabilir fakat sürecin iflas yoluyla da sonuçlanması mümkündür. Göktürk Hukuk ve Danışmanlık, borçlunun taşınır ve taşınmaz mallarına el konulabilmesi adına gerekli adli sürecin nasıl işlediğine dair gerekli tüm detayları paylaşmakla birlikte müvekkillerimize danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunuyoruz. Büromuz Bakırköy Avukatı ihtiyaçlarınız için başta Avukat Ünal Göktürk olmak üzere tüm avukat kadromuzla sizlere alacağınıza ulaşmanız noktasında icra iflas hukukunun tüm imkanlarını kullanarak destek vermekteyiz.

Alacaklı kişilerin Göktürk Hukuk ve Danışmanlık büromuza borçlu kişi ya da kurumdan borcunun tahsil edilemediği yönünde bir başvuruda bulunması ve süreç hakkında bilgi talep etmesi sonucunda süreç hakkında alacaklıya aktarılması gereken tüm detayları paylaşarak sürecin mümkün olan en kısa sürede sonuçlandırılması adına davayı yakinen takip etmekteyiz.

İcra ve İflas Hukuku Nedir ?

İcra İflas Hukuku, alacaklı kişiye karşı ödemesi gereken borcu ödemeyen ya da ödeyemeyen borçludan borcun bir şekilde tahsil edilebilmesi adına gerçekleştirilecek talep ya da talepler sonucunda devreye girecek adli sürecin nasıl işleyeceğinin belirlendiği hukuk dalıdır. Alacaklının borcunun tahsil edilebilmesi adına devlet zoruna başvurması sonucunda borçluya ait olan taşınır ve taşınmaz mallara yasa kapsamında belirlenmiş şartlar neticesinde el konulabilir.

Bakırköy avukatıAvukat Ünal Göktürk kanun kapsamında borçludan borcun tahsil edilmesine dair düzenlemelerin yapılmış olduğunu belirterek bu durumun oldukça açık ve net bir şekilde ele alındığını vurgulamaktadır. Fakat burada alacaklıların dikkat etmesi gereken detay ise borcun tahsil edilebilmesi adına adli sürecin başlatılması gerektiği ve yakinen takip edilmesi gerektiğidir. Göktürk Hukuk ve Danışmanlık olarak bu süreci sizin yerinize takip ederek yardıma ihtiyaç duyduğunuz her konuda size yardımcı olmak için hazırız.

İcra ve İflas Hukuku Neleri Kapsar, Konuları Nelerdir ?

Günlük hayatımız içerisinde sıkça karşılaştığımız “İcra” ve “İflas” kavramları üzerine düzenlenmiş bir hukuk dalı olan İcra ve İflas Hukuku kapsamında ele alınan bazı konuları sizlerle paylaşmak istiyoruz;

  • Hemen hemen her icra takibinin hazırlanması ve takibin gerçekleştirilmesi,
  • Haciz işlemleri,
  • Karşılıksız çek davalarının açılması ve dava sürecinin takibi.

Göktürk Hukuk ve Danışmanlık Tarafından İcra ve İflas Hukuku Alanında Sağlanan Bazı Hizmetler

Bakırköy Avukat ihtiyaçlarınızı karşılamak ve sizlere İcra ve İflas Hukuku kapsamına giren tüm konularda profesyonel anlamda bir danışmanlık ve avukatlık hizmeti sağlamak adına başta Avukat Ünal Göktürk olmak üzere tüm Göktürk Hukuk ve Danışmanlık ekibimizle hizmet sağlamaktayız. Sağlamış olduğumuz hizmetlerden bazıları ise;

  • İcra takibi,
  • İhtiyati haciz ve ihtiyati hacze itiraz,
  • İflas uyuşmazlıkları,
  • İpoteğin paraya çevrilmesi,
  • İstihkak davaları,
  • Menfi tespit ve istirdat davaları.
  • Bu konuda her türlü hukuki danışmanlık ve hukuki yardım ve hukuki destek hizmetli vermekteyiz.
);