KİŞİLER HUKUKU

Kişiler Hukuku

KİŞİLER HUKUKU

Kişiler hukuku nedir?

Hak sahibi olan varlıkların yani kişilerin ehliyetlerini, kişisel durumlarını, akrabalık ilişkilerini, yerleşim yeri ile olan ilgilerini, kişiliğin başlangıcını, sona ermesini, korunmasını düzenleyen medeni hukuk dalıdır.

Kişilik kavramı: Hak sahibinde, yani hukukun tanıdığı yetkilerden faydalanan ve yüklediği yükümlülüklerden sorumlu olan varlıklara kişi denir.

Medenî hukukun birinci alt dalı kişiler hukukudur. Kişiler hukuku, aile hukuku ile birlikte medenî hukukun şahısvarlığı hukukunu oluşturur. Türk Medenî Kanununun 8 – 494 üncü maddeleri arasında düzenlenmiştir.

Birinci kısım gerçek kişilere ilişkindir. Burada, kişiliğin kazanılması, hak ve fiil ehliyeti, kişilik hakkı ve korunması, hısımlık, ad, yerleşim yeri, kişiliğin sona ermesi ve kişisel durum kütükleri düzenlenmiştir. Gerçek kişiler içinde düzenlenmiş olan hususlar, başta özel hukukun diğer dalları olmak üzere, hukukun diğer alanlarında da geçerliliğe sahiptir.

İkinci kısım tüzel kişilere ilişkindir. Burada önce tüzel kişilere ilişkin genel esaslar, daha sonra dernek ve vakıflar ele alınmıştır. Tüzel kişiler için Dernekler Kanunu ve Vakıflar Kanunu gibi özel düzenlemeler de vardır.

Kişiler hukuku bağlamında büromuzca sunulan hukuki hizmetler şu şekildedir.

  • Vasi tayini davaları
  • Gaiplik kararının alınması
  • İsim / Soyadı ve yaş tashihi davaları,
  • Her türlü hukiki danışmanlık ve hukuki yardım ve hukuki destek hizmetleri.
);