MİRAS AVUKATI BAKIRKÖY

Miras Hukuku

MİRAS AVUKATI BAKIRKÖY

Miras Hukuku, gerçek kişinin ölümü veya gaipliği halinde bu kişinin malvarlığının kimlere ve nasıl intikal edeceğini düzenleyen hukuk dalıdır. Sunduğumuz hizmetler ise şunlardır;

  • Vasiyetname Hazırlanması
  • Vasiyet Nameye İtiraz
  • Miraz paylaşım sözleşmelerinin hazırlanması ve mirasçılara hususi danışmanlık hizmetinin sunulması
  • Mirastan mal kaçırma davası
  • Mirasta tenkis ve denkleştirme davaları
  • Muris muvazaasına dayalı tapı iptali davaları,
  • Her türlü hukiki danışmanlık ve hukuki yardım ve hukuki destek hizmetleri.
);