SİGORTA HUKUKU

Sigorta Hukuku

SİGORTA HUKUKU

Sigorta Sözleşmesi Nedir?

Sigorta sözleşmesi, sigortacının bir prim karşılığında, kişinin para ile ölçülebilir bir menfaatini zarara uğratan tehlikenin, rizikonun, meydana gelmesi hâlinde bunu tazmin etmeyi ya da bir veya birkaç kişinin hayat süreleri sebebiyle ya da hayatlarında gerçekleşen bazı olaylar dolayısıyla bir para ödemeyi veya diğer edimlerde bulunmayı yükümlendiği sözleşmedir. Sigortanın ortaya çıkabilmesi için gerekli olan ilk şart iktisadi sonuç doğuran rizikoların mevcudiyetidir.

Sigortacı Kimdir?

Sigorta sözleşmesinin taraflarından birisini oluşturmaktadır. Sigortacı olabilmenin şartları SigK. m. 3’de düzenlenmiştir. En önemli şart ise, sigortacının anonim şirket ya da kooperatif olarak kurulmuş bir şirkete sahip olmasıdır. Sigorta sözleşmesini sigortacı adına ya şirketin yetkili şahsı ya da akit yapan acente imzalar.

Sigorta Ettiren Kimdir?

Sigorta sözleşmesinin karşı tarafı sigorta ettiren adını taşımaktadır. Sözleşmeden doğan borçlar sadece sigorta ettirene aittir. Sigorta ettiren prim borçlusudur.

Genellikle sigorta ettiren ile sigortalı aynı kişidir. Örneğin, Ayşe maliki olduğu evini hırsızlığa karşı sigortalarsa, burada Ayşe hem sigorta ettiren hem de sigortalıdır.

Sigortalı Kimdir?

Mal üzerindeki menfaati sigortalanan kişi ya da hayat sigortalarında hayatı sigortalanan kişidir. DİKKAT SİGORTALI KELİMESİ BİZİ KİŞİYE GÖTÜRÜR….

SİGORTA TÜRLERİ NELERDİR?

Sigortacılık Yasayı’nda ve Türk Ticaret Yasamızda pek çok sigorta türü tertip etmiştir. Sigorta türlerinin bir bölümünü aşağıdaki şekilde sıralanabilmektedir

Zarar ve Tazminat Sigortaları:  Sigorta sözleşmesi çerçevesinde teminat altına alman rizikonun alana getirdiği zararın tazmin edileceği sigorta türüdür. Yangın sigortası, kasko sigortası, hırsızlık sigortası, yer sarsıntısı, dolu veya hastalık sigortası bu sigorta türü çeşitlerindendir.

Can Sigortaları: İnsan hayatının mevzubahis olduğu olaylarda sigortacı, uğranılan zarardan ziyade maktu bir tazminat ödemektedir. Ölüm Hali Sigortası, Grup Hayat Sigortası, Maluliyet Sigortası, Ferdi Kaza Sigortası gibi sigorta çeşitleri bu sigorta türü çeşitlerindendir.

Mesuliyet Sigortası: Mesuliyet sigortası sigortalının üçüncü şahıslara vereceği zararlar neticesi, oluşan  tazminat taleplerini, sigorta şirketinin karşıladığı sigorta türüdür . Üçüncü Şahıs Adli Mesuliyet Sigortası, Ürün Mesuliyet Sigortası ve Mesleksel Mesuliyet Sigortası  bu sigorta türü çeşitlerindendir.

HUKUK BÜROMUZDA VERİLEN HİZMETLERDEN BİR BÖLÜMÜ;

  • Sigorta konusunda  her türlü alacak ve tazminat davalarına ait işlemler
  • Ferdi Kazalara davalarına ait işlemler
  • Trafik kazalarına ait tazminat davalarına ait işlemler

Daha fazla bilgi için lütfen iletişime geçiniz..

);