ŞİRKETLER VE TİCARET HUKUKU BİRLEŞMELER VE DEVRALMALAR

Şirket Hukuku

ŞİRKETLER VE TİCARET HUKUKU BİRLEŞMELER VE DEVRALMALAR

Şirketler ve Ticaret Hukuku 
Şirketler Hukuku alanında öncelikle Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde şirketlerde bir tür hukuki yerindelik incelemesi gerçekleştirmekte, şirketlerin eksik olduğu hususları ve ihtiyaçları tespit ederek şirket yöneticilerine rapor olarak sunmaktadır. Söz konusu raporda gerçekleştirilmesi gereken düzeltici işlemler belirtilmekte, düzeltici işlemler yapılmadığı takdirde karşılaşılabilecek riskler yöneticilerin bilgisine sunulmaktadır. Bu sunum sonrasında ise riskleri en aza indirebilmek amacıyla hızlı bir şekilde yeni TTK uyum çalışmalarına başlanmakta ve uyum süreci boyunca genel kurul ve yönetim kurulu evrakları hazırlanarak, şirketin türü, ortaklık yapısı ve faaliyetleri çerçevesinde görüş ve önerilerimiz bildirilerek, yöneticilere özel sunumların yanında şirketin ilgili birimlerine eğitimler verilerek uyum süreci en sağlıklı ve pratik şekilde yönetilmektedir.

Birleşmeler ve Devralmalar
Bilindiği gibi, şirket birleşme ve devralmaları gibi büyük ölçekli projelerde, muhtemel ihtilafların öngörülebilmesi ve alınabilecek önlemler, çözüm yolları üretilmesi, uygulanacak hukukun tespiti gibi hususlar kritik öneme sahiptir. Egemenoğlu, geniş Türk Hukuku bilgisini her işlemin gereklerine uyarlayarak önleyici hukuk hedefini şirket birleşme ve devralma ile joint venture işlemlerinde de uygulamayı ilke edinmiştir. .

Sigorta Hukuku
A)Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik Poliçesi) Sigortası Genel Şartları (01.06.2015 Tarih sonrası .) B)Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigortası Genel Şartları (01.06.2015 Tarih Öncesi ) C)Zorunlu Karayolu Taşımacılık ( Taşımacılık Poliçesi ) Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları D)Kara Taşıtları Kasko Sigortası (Kasko Poliçesi)Genel Şartları E)İşveren Sorumluluk Sigortası Genel Şartları (İşveren Mali Mesuliyet Poliçesi ) F)Karayolu Taşıma Yönetmeliği (C.M.R-CMR) G)Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik Poliçesi) Sigortası Poliçesi Yıllara Göre Teminat Limitleri- Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Poliçesi (Taşımacılık Poliçesi) Yıllara Göre Teminat Limitleri

 

);