TAHKİM VE UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ

Tahkim ve uyuşmazlık Çözümü

TAHKİM VE UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ

Uyuşmazlık çıkmadan amaca uygun hukuki önlem ve tedbirlerin alınmış olmasının, müvekkillerimizin gereksiz, maliyetli ve zaman alıcı davalardan kaçınabilmesi için önemli olduğunun farkındayız. Bu yüzden, herhangi bir uyuşmazlık henüz ortada yokken, mümkünse olası uyuşmazlıkları caydırıcı hukuki yöntemlerle, uyuşmazlıklar oluşmaksızın önlemeyi amaçlıyoruz. Uyuşmazlığın kaçınılmaz olduğu durumlarda ise derhal eyleme geçerek, stratejik bir dava veya savunma planı hazırlayarak müvekkillerimizin menfaatleri doğrultusunda dava veya tahkim yargılamaları veya icra takipleriyle uyuşmazlıkları hukuki olarak çözmek için gerekli adımları atmaktan imtina etmiyoruz.

Gerek Sigorta Tahkim Komisyonu nezdinde gerekse milletlerarası tahkim komisyonu nezdinde ve diğer alternatif çözüm yollarına başvurma süreçlerini beraber değerlendiriyoruz.

Dava yargılamalarında müvekkillerimizi etkin ve proaktif şekilde temsil edebilmek için düzenli olarak yerli ve yabancı hukuk kaynaklarını, mevzuatı, Yargıtay İçtihatlarını, Avrupa Topluluğu Adalet Divanı kararlarını ve mukayeseli hukuku yakından takip etmenin gerekli olduğunun bilinciyle, gerek pratik gerekse de akademik bilgiye önem vermekteyiz.

  • Bu konuda her türlü hukuki danışmanlık ve hukuki yardım ve hukuki destek hizmetli vermekteyiz.
);