YABANCILAR HUKUKU

Yabancılar Hukuku

YABANCILAR HUKUKU

YABANCI NEDİR? YABANCILAR HUKUKU’NUN KAPSAMI NEDİR?

Yabancı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile vatandaşlık bağı bulunmayan kişiyi ifade eder.

Yabancılar hukuku, vatandaşlık bağı ile bağlı olunan ülkeden, diğer ülkeye giden kişilerin, bu ülkedeki hukukî durumunu inceleme konusu yapan hukuk dalıdır.

Vatandaşlık bağı ile bağlı oldukları ülkeden diğer ülkelere giden kişilerin, yabancı olarak bulundukları ülkede hangi hak ve mükellefiyetlerle karşılaşacakları hukuki bir problem olarak ortaya çıkmaktadır.

Devletler, ülkelerine hangi yabancıları kabul edeceklerini ve bunlara hangi tür hak tanıyacaklarını düzenleme serbestisine sahiptirler, ancak devletlerin bu haklarına uluslararası alanda yapılmış antlaşmalarla sınırlamalar getirilmiştir.

Yabancılar Hukuku ile ilgili kanunlar, mevzuat, bu alanda gelişen ihtiyaçlar doğrultusunda sürekli güncellenmektedir.

Türk Yabancılar Hukuku, yabancıların Türkiye Cumhuriyeti’nde yabancı olmalarından dolayı tabi oldukları kısıtlamaları ve sahip oldukları hakları inceler.

Yabancılar Hukuku, Türk Hukuku’na göre yabancılara uygulanan kurallar ile milletlerarası anlaşmaların Anayasa’nın 90. maddesi gereğince Türk Hukuku’na dâhil olmasıyla yürürlüğe giren kuralların bütünü anlamına gelmektedir. Yabancılar Hukuku genel anlamda mütekabiliyet ilkesine dayanmakta olup, yabancılara Türkiye’de uygulanacak olan hukuk kuralları yabancının vatandaşı olduğu ülkeye göre farklılık göstermektedir.

Türk Yabancılar Hukuku’nun kaynaklarından bazıları şunlardır:

1. Pasaport Kanunu

2. İskan Kanunu

3. Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun

4. Harçlar Kanunu

5. Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu

6. Türk Vatandaşlığı Kanunu

Türkiye’ye yurtdışından gelen ve tabi oldukları hukuk dalı vatandaşlık hukuku dur. Vatandaşlık başvuruları son dönemde çok ciddi artış göstermiş olmakla birlikte yabancıların Türkiye’de çalışma ve yerleşme hakkı başta olmak üzere tatbik edilen mevzuatlar ve buna bağlı olarak uygulamada zorluklar doğmaktadır.

Yabancıların Türkiye’de kullanabileceği haklarından bazıları aşağıda sıralanmıştır;

 • Gayrimenkul Edinme Hakkı
 • Yabancı Sermayeli Şirket Kurma, Şirketlere Ortak Olabilme Hakkı
 • Miras Hakkı
 • Türk Soylu Yabancıların Çalışma İzin ve Hakları
 • Yabancıların Türkiye’de Çalışması, Çalışma İzni
 • Sağlık Hizmetlerinden Yararlanma ve Sosyal Güvenlik Hakları
 • Eğitim Hak ve Özgürlüğü ve vatandaşlık hukuku
 • Seyahat – İkamet Hak ve Özgürlüğü
 • Sözleşme Yapma Hakkı
 • Basın Özgürlüğü
 • Dernek Kurma ve Üye Olma Özgürlüğü
 • Kişi Dokunulmazlığı

SINIRDIŞI ( DEPORT ) KARARLARI VE GIRIŞ YASAKLARI

Ülkemizde bulunan yabancıların bugünlerde  en çok karşılaştığı sorunlardan biri olan; 11.04.2013 tarihinde 28615 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanıp yürürlüğe giren 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu (YUKK) sebebiyle Geri Gönderme merkezlerinde gözetim altında tutulan ve deport(sınırdışı) kararı verilen ülke vatandaşlarına hızlı bir şekilde yardım edilmekte ve gerekli davaları açılarak durumu uygun olanların serbest bırakılmaları sağlanmaktadır.

 • Bu konuda her türlü hukiki danışmanlık ve hukuki yardım ve hukuki destek hizmetli vermekteyiz.
);