Category

Yargıtay Kararları

Mahkemece, ayıp tespit edilmiş ancak sözleşmeden dönmenin mevcut durumca haklı görülmediğinden değer kaybına hükmedildiğinden gerçek anlamda reddedilen bir kısım bulunmamaktadır. Bu sebeple davacı aleyhine yargılama gideri hükmedilmez.

13. Hukuk Dairesi         2018/2125 E.  ,  2018/6186 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Tüketici Mahkemesi Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı...
Daha Fazla
1 2 3 223
);