Category

Yargıtay Kararları

Başka işçilere zam yapıldığı, davacı işçiye yapılmadığı yönünde iddialar mevcut ise de dil, ırk, cinsiyet, siyasal düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep gibi sebeplere işçiye eşitsiz davranıldığına dair bir iddia da mevcut değildir.

9. Hukuk Dairesi         2017/17933 E.  ,  2021/184 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ:Asliye Hukuk (İş) MahkemesiDAVA TÜRÜ: ALACAK Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen...
Read More
1 2 3 154
);
Open chat