Month

Aralık 2021

İşçinin çalışırken başka bir işverenle iş sözleşmesi imzalaması ardından yaş hariç emeklilik koşullarının oluştuğu nedeniyle fesih hakkını kullanması hakkının kötüye kullanımı olup kıdem tazminatının reddini gerektirir.

9. Hukuk Dairesi         2016/27010 E.  ,  2016/16881 K.“İçtihat Metni” MAHKEMESİ :İŞ MAHKEMESİ Davalı vekili tarafından verilen 24.05.2016 havale tarihli dilekçede Dairemizin 05.04.2016...
Daha Fazla

Taraflar arasındaki dava menfi tespit davası olup, her iki taraf da tacir olduğundan TTK’nın 5/A maddesi gereğince, dava açılmadan önce arabulucuya başvurulmuş olması dava şartıdır.

İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 15.HUKUK DAİRESİ DOSYA NO: 2021/623 KARAR NO: 2021/495 TÜRK MİLLETİ ADINA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARI İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ: İSTANBUL ANADOLU 12. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ TARİHİ: 14/11/2019 NUMARASI: 2019/106 Esas, 2019/88 Karar, DAVANIN KONUSU: Menfi Tespit KARAR TARİHİ:10/03/2021 Taraflar...
Daha Fazla
1 2 3 6
);