Tag

ihale tutanağında icra müdürünün imzasının bulunmaması

);