Tag

iş akdinin sona erdirilmesinin çok ağır bir yaptırım olduğu

);
Open chat