Category

Bölge Adliye Mahkemesi Kararları

Taraflar arasındaki dava menfi tespit davası olup, her iki taraf da tacir olduğundan TTK’nın 5/A maddesi gereğince, dava açılmadan önce arabulucuya başvurulmuş olması dava şartıdır.

İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 15.HUKUK DAİRESİ DOSYA NO: 2021/623 KARAR NO: 2021/495 TÜRK MİLLETİ ADINA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARI İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ: İSTANBUL ANADOLU 12. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ TARİHİ: 14/11/2019 NUMARASI: 2019/106 Esas, 2019/88 Karar, DAVANIN KONUSU: Menfi Tespit KARAR TARİHİ:10/03/2021 Taraflar...
Daha Fazla
);