Tag

davanın açılmamış sayılmasına karar verilmesi

);