Tag

esin hüküm elde edilmeden önce vekaletname ibraz etmek

);