Tag

işverenin eşit davranma borcu

Başka işçilere zam yapıldığı, davacı işçiye yapılmadığı yönünde iddialar mevcut ise de dil, ırk, cinsiyet, siyasal düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep gibi sebeplere işçiye eşitsiz davranıldığına dair bir iddia da mevcut değildir.

9. Hukuk Dairesi         2017/17933 E.  ,  2021/184 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ:Asliye Hukuk (İş) MahkemesiDAVA TÜRÜ: ALACAK Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen...
Daha Fazla

İşverenin her eşit işlem borcuna aykırılık hali için tazminat yaptırımı öngörülmemiş, maddede mutlak olarak belirtilen ayrımcılık nedenlerinden birinin gerçekleşmesi şartı aranmıştır.

T.CYARGITAY9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/23051Karar No. 2018/17844Tarihi: 09.10.2018 l EŞİT İŞLEM BORCUNA AYKIRILIKl AYRIMCILIK TAZMİNATIl HER EŞİT İŞLEM BORCUNA AYKIRILIĞIN AYRIMCILIK TAZMİNATINA HÜKME-DİLMESİNİ GEREKTİRMEDİĞİl AYRIMCILIK...
Daha Fazla
);