Tag

ihtiyati haciz

Takibin durdurulmasına ilişkin takip kesinleştikten sonra verilen karar, hacizlerin durdurulmasına ilişkin bir hüküm içermediğinden ve hacizlerin kaldırılmasını gerektirmediğinden bu karara dayanılarak da hacizlerin kaldırılmasına karar verilemez.

12. Hukuk Dairesi         2012/30457 E.  ,  2013/182 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ : İzmir 5. İcra Hukuk MahkemesiTARİHİ : 07/06/2012NUMARASI : 2012/323-2012/395 Yukarıda tarih ve numarası...
Read More
);
Open chat