Uzmanlık Alanlarım

Avukat Ünal Göktürk; hukukun bir çok dalında doğru strateji ve hızlı aksiyon hizmet politikasıyla müvekkil memnuniyetini en üst seviyede tutarak çalışmaktadır.

Avukat Ünal Göktürk; ağırlıklı olarak ticaret hukuku ve sözleşmeler, taşıma ve lojistik sektörüne özgü hukuk hizmetleri, şirket satın alma ve birleşmeleri, proje finans sözleşmeleri, doğrudan yabancı yatırımlar ve proje geliştirme, banka ve finans hukuku, iş hukuku ve uyuşmazlık çözüm, alacak takibi ve tahkim hukuku alanlarında uzman avukat ve danışmanlarıyla şahıs ve şirketlere hukuki destek sağlamaktadır.

Mevzuata tabi sektörlerde de geniş tecrübesiyle öne çıkan Avukat Ünal Göktürk; telekomünikasyon, enerji, çevre, gıda ve sigorta sektörlerinde, finansal kurum ve menkul kıymetleri düzenleme kurumları ve global anlamda denetim gerektiren ulaşım, enerji ve finansal hizmetler sektörlerine dair geniş hukuki deneyim ve bilgilerini müvekkilleri ile paylaşmaktadır. Avukat Ünal Göktürk, fiziki yaygınlık, kuvvetli iletişim ve hukukun farklı alanlarında sahip olduğu know-how ile müvekkillerine özgün hukuk hizmeti sağlamaktadır. 

UZMANLIK ALANLARIMIZ

Arabulucu

ARABULUCULUK

ARABULUCULUK MAHKEMEYE GİTMEDEN HUKUKİ UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ YÖNTEMİ Arabuluculuk nedir ?  Arabuluculuk – Mediation (Latince’de ortayı bulma anlamına gelir),  bir alternatif uyuşmazlık çözüm yolu olup “Hukuki Uyuşmazlıklar”ın devlet...
Daha Fazla
Ticaret Hukuku

TİCARET HUKUKU

Kişiler arasındaki adi borç ilişkileri borçlar hukukunun konusunu oluşturmaktadır. Ancak borç ilişkilerinin daha teknik, daha bilgi gerektiren daha büyük ve hacmi geniş kapsamlı borçları içeren...
Daha Fazla
Bankacilik ve Finans Hukuku

BANKACILIK VE FİNANS

Büromuz, her türlü icra hukuku davalarının alınması ve takibi, alacak tahsili, ödeme sözleşmelerinin hazırlanması, haciz, rehin vb. alacak takibi işlemleri, borçlu ve alacaklı lehine toplantılara...
Daha Fazla
İcra ve İflas Hukuku

İCRA – İFLAS HUKUKU

İcra-İflas Hukuku İcra ve İflas Hukuku, şahıs ve şirketleri oldukça yakından ilgilendiren, banka ya da diğer kurumlara olan borçlarının ödenmemesi halinde karşılaşılan güçlükler nedeniyle sık...
Daha Fazla
Ceza Hukuku

CEZA HUKUKU

Ceza hukuku, suç adı verilen insan davranışının yapısını inceleyen ve buna özgü yaptırımlar öngören hukuk dalıdır. Görüldüğü gibi, ceza hukukunun iki temel unsuru suç ve...
Daha Fazla
Gayrimenkul Hukuku

GAYRİMENKUL HUKUKU

Gayrimenkul hukuku bireyler veya kurumlar arasındaki arazi, arsa, ev, daire, apartman vb. taşınmaz mallarla ilgili mevzuatları kapsayan bir hukuk dalıdır. Gayrimenkul hukuku tapu ve tescil davaları,...
Daha Fazla
Kişiler Hukuku

KİŞİLER HUKUKU

Kişiler hukuku nedir? Hak sahibi olan varlıkların yani kişilerin ehliyetlerini, kişisel durumlarını, akrabalık ilişkilerini, yerleşim yeri ile olan ilgilerini, kişiliğin başlangıcını, sona ermesini, korunmasını düzenleyen...
Daha Fazla
Tüketici Hukuku

TÜKETİCİ HUKUKU

TÜKETİCİ HUKUKU’NUN AMACI NEDİR ? Tüketici Hukukunun doğuşunun temel nedeni tüketicinin korunmasıdır. Genişleyen pazarda kendisine mal ve hizmet sunanlar ile yaptığı hukukî işlemlerin güçsüz tarafı...
Daha Fazla
Kira Hukuku

KİRA HUKUKU

Kira Sözleşmelerine Temel Oluşturan Mevzuat Kira sözleşmeleri, 2011 yılında yapılan değişikle birlikte 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu kapsamına alındı. Borçlar kanunu kapsamına alınması ile birlikte kiracı –...
Daha Fazla
Ceza Hukuku

BEDENİ ZARAR TAZMİNİ

Bedeni Zarar Tazmini – Haksız Fiilden Doğan Borçlar Cismani Zarar Tazminat Davası A. Sorumluluk I. Genel olarak MADDE 49- Kusurlu ve hukuka aykırı bir fiille başkasına...
Daha Fazla
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

Sosyal ve ekonomik yaşamın merkezinde insan, karşımıza ya işveren, ya çalışan ya da ne yazık ki işsiz olarak çıkıyor. İşçi ve işveren ilişkileri; çağdaş iş...
Daha Fazla
Sigorta Hukuku

SİGORTA HUKUKU

Sigorta Sözleşmesi Nedir? Sigorta sözleşmesi, sigortacının bir prim karşılığında, kişinin para ile ölçülebilir bir menfaatini zarara uğratan tehlikenin, rizikonun, meydana gelmesi hâlinde bunu tazmin etmeyi...
Daha Fazla
Fikri Mülkiyet Hukuku

FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HUKUKU

PATENT VE MARKA YÖNETİMİ Genel Anlamda Hizmet Kapsamı:   Yurt içi ve Yurt Dışı marka ön araştırması, Marka ve Endüstriyel tasarım müracaatları, Tescil altına alınan...
Daha Fazla
İdare Hukuku

İDARE HUKUKU

İdare Hukuku nedir? İdare hukuku, idarenin kuruluşuna, yapısına, iş­leyişine ve idarenin yerine getirdiği işlevin dü­zenlenmesine ilişkin kuralları içerir. İdare, yürüt­me organının; Cumhurbaşkanı, Bakanlar Kurulu, Başbakan...
Daha Fazla
Yabancılar Hukuku

YABANCILAR HUKUKU

YABANCI NEDİR? YABANCILAR HUKUKU’NUN KAPSAMI NEDİR? Yabancı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile vatandaşlık bağı bulunmayan kişiyi ifade eder. Yabancılar hukuku, vatandaşlık bağı ile bağlı olunan ülkeden,...
Daha Fazla
Bilişim Hukuku

BİLİŞİM HUKUKU

Bilişim Yoluyla İşlenen Suçların Yapısı Bilgisayar ve iletişim teknolojileri kullanılarak işlenen suçlara beyaz yaka suçları da denilir. Bu tür suçların genel olarak ortak özellikleri: Bilişim...
Daha Fazla
Vergi Hukuku

VERGİ HUKUKU

Vergi Kanunlarının Uygulanma Alanları Vergilendirme Süreci ve Vergi Borcunun Ortadan Kalkması Verginin Tarhı Verginin Hesaplanması Süreci A. Beyana Dayanan Tarh B. Ikmalen Vergi Tarhı C....
Daha Fazla
Tahkim ve uyuşmazlık Çözümü

TAHKİM VE UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ

Uyuşmazlık çıkmadan amaca uygun hukuki önlem ve tedbirlerin alınmış olmasının, müvekkillerimizin gereksiz, maliyetli ve zaman alıcı davalardan kaçınabilmesi için önemli olduğunun farkındayız. Bu yüzden, herhangi...
Daha Fazla
Aile Hukuku

BAKIRKÖY AİLE AVUKATI

Aile hukuku, oluşturan kişilerin hak ve görevlerini konu alan hukuk dalıdır. Aile hukukunun başlıca konuları şunlardır; Nişanlanma , Evlenmenin hükümleri ve koşulları, Boşanmanın sonuçları ve koşulları, Mal rejimleri , Aile Konutu, Soybağı, Evlat...
Daha Fazla
Miras Hukuku

MİRAS AVUKATI BAKIRKÖY

Miras Hukuku, gerçek kişinin ölümü veya gaipliği halinde bu kişinin malvarlığının kimlere ve nasıl intikal edeceğini düzenleyen hukuk dalıdır. Sunduğumuz hizmetler ise şunlardır; Vasiyetname Hazırlanması...
Daha Fazla
);