Veraset İlamı Nedir, Nereden ve Nasıl Alınır ?

Mirasçılık Belgesi (Veraset İlamı) Nedir?

Veraset İlamı Nedir?

Veraset ilamı, 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 598. Maddesi’nde ‘’Mirasçılık Belgesi’’ olarak ifade edilmekle birlikte; anılan kanun hükmünde başvurusu üzerine yasal mirasçı oldukları belirlenenlere, sulh mahkemesince veya noterlikçe mirasçılık sıfatlarını gösteren bir belge verileceği belirtilmiştir. Veraset ilamı, temel itibariyle murisin vefatı halinde bıraktığı miras üzerinde hak iddia edebilecek yasal veya atanmış mirasçıların saptanması için Sulh Mahkemeleri ya da noterlikçe düzenlenerek çıkartılan belgedir. Veraset ilamının diğer adı; mirasçılık belgesidir.
2011 yılına dek 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 598. Maddesi uyarınca; veraset ilamı çıkarmak için mirasçıların salt Sulh Hukuk Mahkemelerine yazılı suretle başvuruda bulunmaları gerekmekle birlikte 2011 yılı itibariyle kanunda yapılan değişiklik ile noterler tarafından da veraset ilamı çıkarılarak mirasçılara verilmesi mümkün hale gelmiştir. Noterden mirasçılık belgesi çıkarabilmek için aranan yegâne şart; mirasçılar arasında yabancılık unsurunun bulunmamasıdır. Şöyle ki; mirasçılardan birinin Türkiye’de ikamet etmemesi yahut Türk vatandaşı olmaması halinde noterden veraset ilamı alınamaz.

Veraset İlamını Kimler Talep Edebilir?

TMK madde 598’e göre mirasçılık belgesini yasal veya atanmış her mirasçı talep edebilir. Bu şu demektir, kan bağınız ve akrabalık ilişkileriniz dolayısıyla mirasçı olabileceğiniz gibi, miras bırakan kişi sizi vasiyetnamesine dahil etmiş de olabilir. Bu durumda atanmış mirasçı olursunuz. Diğer mirasçılar ve hak sahipleri bu duruma 1 ay içinde itiraz edebilirler. Bu sürenin geçmesinden itibaren atanmış mirasçılar da mirasçılık belgesi alabilirler.

Bu belgeyi bir mirasçının bile talep etmesi yeterlidir, tüm mirasçıların birlikte hareket etmesine gerek yoktur. Belgeyi talep eden kişi kendisinin mirasçı olduğunu göstermelidir, hakim diğer mirasçıları kendisi araştıracak ve belgeye dahil edecektir.

Görevli ve Yetkili Mahkeme 

Noterlerin yetkisi yönünden bir sınırlama bulunmamaktadır. Veraset İlamının Sulh Hukuk Mahkemesinden istenmesi halinde bu dava, davacının kendi yerleşim yeri mahkemenizde veya ilgililerden birinin yerleşim yeri mahkemesinde açılmalıdır.

Veraset İlamı İçin Gerekli Evraklar

Veraset ilamı yani mirasçılık belgesi için sulh hukuk mahkemelerine gidilebileceği gibi noterlerden de bu belge temin edilebilir. Bunun için yasal ya da atanmış fark etmeksizin mirasçı konumunda olan kişilerin yanlarında bulundurmaları gereken bir takım belgeler söz konusudur. Bu belgeler şunlardır:

  • Ölüm belgesi
  • Nüfus kayıt örneği
  • Veraset ilamı istenen dilekçe

Veraset Kurumu Miras Hukuku’nun önemli konularından olup bu konunun uzman avukatlarca takip edilmesi gerekmektedir. Daha sağlıklı bilgiler için Lütfen tarafımızla iletişime geçin.

);