Danıştay Kararı

Doçentlik sınavında jüri üyelerinin akademik kıyafet giymemesi tali şekil eksikliğidir.

Doçentlik sınavında jüri üyelerinin akademik kıyafet giymemesi tali şekil eksikliğidir.

 (Danıştay 8. Daire, 1999/526 E, 2000/8502 K, 21.12.2000 T)
  

Dava, doçent adayı olan davacının doçentlik sınavının kollokyum aşamasında başarısız sayılmasına ilişkin işlemin sınavı yapan jüri üyelerinin yönetmelik hükmüne aykırı olarak akademik giysilerini giymedikleri ve sınavın normal süreden fazla sürdüğü gerekçesiyle iptali isteğiyle açılmıştır.

Üniversite Doçentlik Sınavı Yönetmeliğinde doçent sınavının nasıl yapılacağı açıklanmış bulunmaktadır. Davacının doçentlik Sınavının kollokyum aşamasında, jüri üyelerinin akademik giysilerini giymemiş olmaları ve sınavın normal süreden fazla sürdüğü yolundaki savları, sınavın sonucunu etkileyecek ve geçerisiz sayılmasını gerektirecek nitelikte olmadığı gibi ileri sürülen diğer savlarında kollokyum sınavının sözlü yapılması nedeniyle incelenmesine olanak bulunmadığından davanın reddine oyçokluğuyla karar verildi.

AZLIK OYU

Üniversite Doçentlik sınavı Yönetmeliğinde, doçentlik sınavının kollokyum aşmasında jüri üyelerinin akademik elbise giymelerinin zorunlu olduğu hükme bağlanmıştır. Dava dosyasının incelenmesinden davacının kollokyum sınavına jüri üyelerinin akademik giysilerini giymedikleri anlaşıldığından ve davalı idarece bunun aksi kanıtlanamadığından, yönetmelik hükmüne aykırılığı açık olan sınavın iptal edilerek usulüne uygun olarak davacının yeniden sınava alınması gerektiği görüşüyle, çoğunluk kararına katılmıyoruz.

);