TBMM'ye sunulan yeni infaz düzenlenmesine ilişkin kısa bir değerlendirme yazısı.

TBMM’ye sunulan yeni infaz düzenlenmesine ilişkin kısa bir değerlendirme yazısı.

Yeni İnfaz Kanunu olarak anılan ancak birçok kanunda önemli değişiklikler içeren kanun teklifi metni TBMM’ye sunuldu. Sunulan değişiklik metninin yasalaşması halinde denetime serbestlik uygulaması aşağıdaki gibi olacaktır.

 1. Denetimli serbestlik nedir?
 2. 03.2020 tarihinden önce işlenen suçlar bakımından nasıl uygulanır?
 3. 03.2020 tarihinden sonra işlenen suçlar bakımından nasıl uygulanır?

1-Denetimli Serbestlik Nedir?

Hükümlünün, dış dünya ile uyumunu sağlamak açısından, kanun tarafından belirlenen süreler doğrultusunda koşullu salıverilmesine belirli müddet kalan cezasını ceza infaz kurumu dışında ailesi ve sosyal hayatı içerisinde geçirmesini sağlayan bir infaz çeşididir.

2-30.03.2020 tarihinden önce işlenen suçlar bakımından nasıl uygulanır?

Kanun teklifi yasallaştığı takdirde, bu tarihten önce işlenen suçlar bakımından, koşullu salıverilmesine 3 yıl kalan iyi hükümlü bu süreyi denetime serbestlik kapsamında ceza infaz kurumu dışında geçirebilir.

(Bu süre yürürlükteki infaz kanuna göre 01.07.2016 sonrası işlenen suçlar bakımından 1, 01.07.2016 öncesi işlenen suçlar bakımından 2 yıldır.)

İSTİSNA

30.03.2020 tarihinden önce işlenmiş aşağıdaki suçlar söz konusu olduğunda, denetimli serbestlik süresi 3 yıl değil 1 yıl olarak kalmaya devam edecektir.

 • Kasten öldürme
 • Üstsoya, altsoya, eşe veya kardeşe ya da beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı işlenen kasten yaralama suçu
 • Neticesi sebebiyle ağırlaştırılmış yaralama
 • İşkence suçu
 • Eziyet suçu
 • Cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar( TCK 102-105)
 • Özel hayata karşı suçlar( TCK 132- 138)
 • Uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti
 • TCK 2. Kitap 4. Kısım 4. 5. 6. Ve 7. Bölümde yer alan suçlar
 • 3713 Terörle mücadele kapsamına giren suçlar

Not: Yukarıda anlatılanlar henüz teklif edilen metnin içerisinde yer alan ve yasallaşmamış kanunlardır. Detaylı bilgi için tarafımızla iletişime geçin.

);