Tüketici Hakem Heyeti Kararı

Ayıplı Hizmet CEPKASK Ret Karar Örneği

Ayıplı Hizmet CEPKASK Ret Karar Örneği

(Ayıplı Hizmet Ret Karar Örneği)

 

T.C.

………. TÜKETİCİ İL/ İLÇE HAKEM HEYETİ

BAŞKANLIĞI KARARIDIR

 

KARAR NUMARASI: ……………                                                 KARAR TARİHİ: ../../….

 

 

Şikayet Eden      : ……………….. (T.C. NO:………..)

Adresi                 : ………………………..

Vekili                  : AV. ……………………

Vekil Adresi       : ………………………..

Şikayet Edilen    : ……………….. (V.N. : ………….)

Adresi                 : ………………………..

Şikayet Konusu : AYIPLI HİZMET/AYIPLI

Şikayet Tarihi    : ../../….

Raportör             : ………

 

Olayın Özeti

Tüketici, adı geçen firmadan 20/09/2015 tarihinde 2.933,00 TL bedelle satın aldığı ………………. imei numaralı …………… model cep telefonuna başına ne gelirse gelsin kasko karşılıyor dendiği için Cepkask Hizmet Paketi yaptırdığını, 22/12/2015 tarihinde telefonunun farkında olmadan çalındığını, firmadan karşılanmasını istediğinde ise ret cevabı aldığını, bu nedenlerle ürün bedenlinin tarafına iadesini talep etmektedir.

 

Savunma Özeti

Şikâyet konusu hakkında firmadan savunma istenilmiş olup, firma ../../…. tarihli savunma yazısında özetle; şikayete konu olan hizmetin cihaz bedeli dışında belli bir bedel ödeyerek satın alınan bir hizmet olduğu, hizmetin Ege Sigorta A.Ş. tarafından verildiği, tüketicinin hırsızlık sonucu hasara uğradığı gerekçesiyle firmaya başvurduğunu, firmanın Cepkask Hizmet Paketi şartlarının 2.3. Yankesicilik, Aşırma; Yankesicilikten maksat; Kamuya açık alanlarda (toplu taşıma araçları, Pazar, alışveriş merkezleri, işyeri, okul, yurt, cafe, restaurant, konser alanları vb) sigortalının farkına varmadığı hırsızlıklar teminat dışıdır. maddesi kapsamında talebi reddettiği, şikayetin EGE SİGORTA A.Ş. ve CEPKASK A.Ş.’ye yönlendirilmesi gerektiği, öncelikle sıfat yönünden, haksız ve hukuki dayanaktan yoksun şikayetin reddini talep etmektedir.

 

İnceleme ve Gerekçe

Dosya üzerinde yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda, hırsızlık olayının 22/12/2015 21:50 sıralarında yaşandığı, tüketicinin 23/12/2015 tarihinde ……… Polis Merkezi Amirliği’ne müracaat ettiği, Şikayetçi İfade Tutanağı’nda hırsızlık olayının herhangi bir zorlama, darp vb sonucunda oluşmadığı tüketicinin cep telefonunu bulamaması sonucunda polis merkezine başvurduğu anlaşıldığından ayrıca hizmetin Cepkask Hizmet Sözleşmesinin “2.3. Yankesicilik, Aşırma; Yankesicilikten maksat; Kamuya açık alanlarda (toplu taşıma araçları, Pazar, alışveriş merkezleri, işyeri, okul, yurt, cafe, restaurant, konser alanları vb) sigortalının farkına varmadığı hırsızlıklar teminat dışıdır.” maddesi kapsamında ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun Ayıplı Hizmet başlıklı 13. maddesinde belirtilen kriterleri sağlamadığı ve ağır ihmal sonucu tüketicinin zarara uğradığından tüketici talebinin reddi yönünde karar verilmesinin uygun olacağı mütalaa olunmaktadır.

 

Hüküm

Dosyanın incelenmesi sonucunda tüketici talebinin yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda reddine oy birliği ile karar verildi.

 

(6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68’ inci maddesinin 1’inci fıkrası ile 27.11.2014 tarihli ve 29188 Sayılı Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin 6’ncı maddesinin 2’nci ve 4’üncü fıkraları gereğince 01.01.2016 tarihinden itibaren yeniden değerleme artış oranına göre 2016 yılı için değeri 2.320,00 TL (ikibinüçyüzyirmi) ile 3.480,00 TL (üçbindörtyüzseksen) arasında bulunan uyuşmazlıklarda hakem heyetinin vereceği karar tarafları bağlar.)

 

İş bu kararın 6502 Sayılı Kanunun 70inci maddesinin 3üncü fıkrası gereği taraflara tebliğine, tebliğ tarihi itibari ile 15 gün içerisinde Tüketici Mahkemesine itiraz yolu açık olmak üzere oy birliği ile karar verildi.

 

 

………….                ………….                 ………….                   ………….             ………….

………….                ………….                 ………….                   ………….             ………….

 

BAŞKAN                   ÜYE                         ÜYE                            ÜYE                     ÜYE

);