Yargıtay Kararı

Düğünde silah sıkan kişi bilinçli taksirle değil, olası kastla hareket etmiş sayılır.

Düğünde silah sıkan kişi bilinçli taksirle değil, olası kastla hareket etmiş sayılır.

1. Ceza Dairesi         2014/663 E.  ,  2015/2219 K.

“İçtihat Metni”

Tebliğname No : 12 – 2013/163062
MAHKEMESİ : Elbistan Ağır Ceza Mahkemesi
TARİHİ VE NO : 19/03/2013, 2012/159 (E) ve 2013/54 (K)
SUÇ : Bilinçli taksirle öldürme, 6136 sayılı Yasaya muhalefet, genel güvenliği kasten tehlikeye sokma

1) Sanık hakkında 6136 sayılı Yasaya aykırılık ve genel güvenliği tehlikeye düşürme suçlarından verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına dair kararlar, CMK’nun 231/12 maddesi uyarınca itiraza tabi olduklarından, inceleme dışı bırakılmıştır.
2) Toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanık maktul Gazi’ye yönelik eyleminin sübutu kabul, takdire ilişen cezayı azaltıcı sebebin niteliği takdir kılınmış, savunması inandırıcı gerekçelerle reddedilmiş, incelenen dosyaya göre verilen hükümde bozma nedeni dışında isabetsizlik görülmemiş olduğundan, sanık müdafiinin sübuta, teşdiden ceza tayininin yersiz olduğuna yönelen ve yerinde görülmeyen diğer temyiz itirazlarının reddine, Ancak; Sanığın olay günü akrabasının köydeki düğününe katıldığı, gelin ve damadın araçtan inecekleri sırada, tabancasını çıkararak havaya doğru rastgele ateş etmeye başladığı, çevrede bulunan kişi ya da kişilerin de isabet alıp yaralanabileceğini ya da ölebileceğini öngörmesine rağmen, atışlarına devam ettiği, bir ara tabancanın tutukluk yapması nedeniyle tabancayı yere doğru vaziyette tutarak kurcalamaya başladığı, bu sırada, silahın ateş alması ile tam karşısındaki istikamette, kendisine yaklaşık 8-10 metre mesafedeki maktulü baş bölgesinden tek isabetle vurup öldürmesi eyleminde, Sanığın olası kastla hareket ettiği ve nüfus kaydına göre maktulün suç tarihinde 18 yaşından küçük olduğu anlaşılmakla, çocuğu olası kastla öldürme suçundan TCK.nun 82/1-e, 21/2 maddeleri uyarınca hüküm kurulması gerektiği gözetilmeden; suç vasfında yanılgıya düşülerek yazılı şekilde bilinçli taksirle insan öldürme suçundan hüküm kurulması; Bozmayı gerektirmiş olup sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükmün Üye , sanığın eyleminin, bilinçli taksirle insan öldürme suçunu oluşturduğu bu nedenle onanması gerektiği, yönündeki karşı oyu ile oyçokluğuyla, tebliğnamedeki düşünceye uygun olarak (BOZULMASINA), aleyhe temyiz bulunmadığından CMUK.nun 326/son maddesi uyarınca ceza miktarı itibariyle sanığın kazanılmış hakkının korunmasına, 13/04/2015 gününde karar verildi.
KARŞI OY:
Sanığın, amcasının oğlunun düğün merasiminde, gelinin indirilmesi sırasında, düğün merasiminde bulunan çok sayıda kişi ile birlikte havaya doğru ateş ettiği, silahının tutukluluk yapması üzerine silahını kurcalamaya başladığı, silahın mekanizması ile oynarken silahının ateş aldığı, amcasının oğlu ve aynı zamanda damadın kardeşi olan kişinin ölümüne neden olduğu olayda; Sanığın öngördüğü neticeyi kabullenmesinin söz konusu olmadığı gibi, silahıyla oynaması sırasında silahının ateş aldığı gözetildiğinde, olursa olsun demeside söz konusu olmadığı için, kalabalık düğün yerindeki bu davranışının bilinçli taksir olduğu kanaatinde olduğumdan, mahkemenin bilinçli taksirle öldürme suçundan verdiği kararın onanması düşüncesiyle, sayın çoğunluğun eylemin olası kastla öldürme olduğuna dair kararına katılmıyorum.

);