Yargıtay Kararı

Egzozundan yüksek ses çıkan aracı ile patinaj çekmek şeklindeki eylemler trafiğin güvenliğini tehlikeye atma suçu oluşturur.

Egzozundan yüksek ses çıkan aracı ile patinaj çekmek şeklindeki eylemler trafiğin güvenliğini tehlikeye atma suçu oluşturur.

12. Ceza Dairesi         2015/5656 E.  ,  2016/153 K.
“İçtihat Metni”

Tebliğname no : 12 – 2014/387725
Mahkemesi : Sapanca Asliye Ceza Mahkemesi
Tarihi : 24/09/2014
Numarası :2014/475 – 2014/483
Suç :Trafik güvenliğini tehlikeye sokma

Trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan sanığın beraatine ilişkin hüküm, mahalli Cumhuriyet savcısı tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü:
Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, incelenen dosya kapsamına göre;
Sanığın saat 14:00 sıralarında idaresindeki araç ile cadde üzerinde, egzozundan yüksek ses çıkan aracı ile patinaj çekmek şeklindeki eylemini bir kaç kez tekrarlamak ve bu sırada yolun karşısına geçmeye çalışan bir yayaya çarpma tehlikesi yaratmak sureti ile atılı suçu işlediği, olayın yargılaması sonunda söz konusu aracı sanığın kullanmadığı gerekçesi ile beraat kararı verilmiş ise de, duruşmadaki ifadesine itibar edilen tanık S.. D..’un soruşturma sırasında alınan ifadesinde açıkça aracı daha önceden de tanıdığını söylediği sanığın kullandığını bildirmiş olması ve sanığın soruşturma sırasında alınan beyanında aracı kendisinin kullandığını kabul etmiş bulunması karşısında mahkumiyeti yerine beraatına karar verilmesi,
Bozmayı gerektirmiş olup, mahalli Cumhuriyet savcısının temyiz itirazları bu nedenle yerinde görüldüğünden hükmün 5320 sayılı Kanunun 8. maddesi gereğince halen uygulanmakta olan 1412 sayılı CMUK’un 321. maddesi gereğince tebliğnamedeki isteme uygun olarak BOZULMASINA, 12/01/2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

);