Yargıtay Kararı

FETÖ üyeliğinde, örgütsel faaliyetlerinin yoğun olarak gerçekleştiği yer savcılığı yetkilidir.

FETÖ üyeliğinde, örgütsel faaliyetlerinin yoğun olarak gerçekleştiği yer savcılığı yetkilidir.

YARGITAY 5. Ceza Dairesi

Esas No : 2019/9671

Karar No : 2020/2010

Silahlı terör örgütüne (FETÖ/PDY) üye olma suçundan şüpheli B…hakkında yapılan soruşturma sırasında, suç yeri itibarıyla evrakın Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine dair Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının 10/09/2018 tarihli ve 2018/7334 soruşturma, 2018/662 sayılı yetkisizlik kararını müteakip, bu kez suç yeri bakımından evrakın Sivas Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine ilişkin Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen 13/11/2018 tarihli ve 2018/26248 soruşturma, 2018/2860 sayılı karşı yetkisizlik kararı üzerine, yetki konusunun çözümü için dosyanın gönderildiği merci Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesince verilen Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının yetkisizlik kararının kaldırılmasına dair 30/11/2018 tarihli ve 2018/592 Değişik iş sayılı Kararının;

Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesinin yargı yerinin belirlenmesine ilişkin 30/11/2018 tarihli kararının 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 161/7. maddesi uyarınca kesin nitelikte olması karşısında anılan kararı müteakip verilen yetkisizlik kararının yok hükmünde olduğu değerlendirilerek yapılan incelemede;

Dosya kapsamına göre, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şüpheli hakkında yürütülen tahkikat sırasında, tanık olarak ifadesi alınan H.’nun beyanında, Sakarya ilinde Hukuk Fakültesinde okurken FETÖ’ye müzahir evde kaldığını belirttiği, yine 06/07/2018 tarihli tutanağa göre 21/06/2016 tarihinde Sakarya Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduğu anlaşılan şüphelinin örgütsel faaliyetlerinin yoğun olarak gerçekleştiği iddia edilen yerin Sakarya olduğu ve dolayısıyla Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının anılan soruşturmada yetkili olduğu gözetilmeksizin, yazılı şekilde karar verilmesinde isabet görülmediğinden bahisle 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 309. maddesi uyarınca bozulması lüzumu Yüksek Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü ifadeli 01/03/2019 gün ve 94660652-105-81-614-2019-Kyb sayılı Kanun yararına bozmaya atfen Yargıtay C.Başsavcılığından tebliğname ve Yargıtay 16. Ceza Dairesinin görevsizlik kararı ile Daireye ihbar ve dava evrakı ile birlikte gönderilmekle gereği düşünüldü:

Silahlı terör örgütüne üye olma suçunun temadi eden suçlardan olup, eylem yoğunluğunun yetkili savcılığın belirlenmesinde tek başına kıstas olamayacağı ancak dosya kapsamı ve mevcut delillere göre kanun yararına bozma istemine dayanan ihbarname münderecatı yerinde görülmekle, talebin kabulü ile Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesince verilen 30/11/2018 tarihli ve 2018/592 Değişik iş sayılı Kararın CMK’nın 309. maddesi uyarınca BOZULMASINA, bozma sebebine nazaran müteakip işlemlerin merciince yapılmasına, dosyanın mahalline gönderilmesi için Yargıtay C.Başsavcılığına TEVDİNE 03/02/2020 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

);