Yargıtay Kararı

Kapıda alarmın ötmesi nedeniyle tamamlanmayan hırsızlık teşebbüs düzeyinde kalır.

Kapıda alarmın ötmesi nedeniyle tamamlanmayan hırsızlık teşebbüs düzeyinde kalır.

2. Ceza Dairesi         2014/16982 E.  ,  2015/21031 K.
“İçtihat Metni”


Tebliğname No : 2 – 2013/42183

İNCELENEN KARARIN;
MAHKEMESİ : Mersin 10. Asliye Ceza Mahkemesi
TARİHİ : 26/11/2012
NUMARASI : 2011/600 (E) ve 2012/888 (K)
SUÇ : Hırsızlık

Dosya incelenerek gereği düşünüldü;
Dosya içeriğine göre sair temyiz itirazları yerinde görülmemiştir. Ancak,
1-Sanığın, …. isimli mağazadan suça konu eşyaların ücretini ödemeden çıkmak istediği sırada alarmın çalması ile güvenlik görevlisi ve mağaza müdür yardımcısının bunu farketmesi üzerine aralarında tartışma yaşandığı, sanık M..nin Mersin 1. Sulh Ceza Mahkemesinde yapılan sorgusu sırasında mağazadan çıktığında elinden suça konu malların alındığını beyan etmesi ve Takdiri Kıymet tutanağında, … mağazasından hırsızlık olayı ile ilgili sanık ve …’ın yakalandığı ve emniyet görevlilerince suça konu eşyaların mağazanın güvenlik görevlisi .’a teslim edildiğinin belirtilmesi karşısında eylemin teşebbüs aşamasında kaldığı nazara alınarak 5237 sayılı TCK.nun 35. maddesinin uygulanması gerektiği gözetilmeden eylemin tamamlanmış olduğunun kabulü ile yazılı şekilde karar verilmesi,
2-Kabulü göre de, iddianamede 5237 sayılı TCK’nın 35. maddesinin uygulanması talep edilmesine rağmen ek savunma hakkı verilmeden bu maddenin uygulanmaması,
Bozmayı gerektirmiş, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı istem gibi BOZULMASINA, 18/11/2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

);