Yargıtay Kararı

Meslek hastalığına yakalanan kişinin sağlığı üzerinde ölümcül etkiler meydana gelmişse işçi haklı nedenle sözleşmeyi feshedebilir.

Meslek hastalığına yakalanan kişinin sağlığı üzerinde ölümcül etkiler meydana gelmişse işçi haklı nedenle sözleşmeyi feshedebilir.

T.C.

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/3052

K. 2014/7648

T. 10.03.2014

* İŞÇİDEN SAĞLIĞI ÜZERİNDE ÖLÜMCÜL ETKİLERİ BULUNAN İŞTE ÇALIŞMASININ BEKLENEMEYECEĞİ ( İşçinin Meslek Hastalığına Yakalanarak %67.06 Oranında Malül Kaldığı – İşverenin %80 Kusurlu Olduğu/İş Akdini Haklı Nedenle Feshedebileceği )

* MESLEK HASTALIĞI ( İşçinin Davalı İşveren Nezdinde 6 Yılı Aşkın Süredir Çalıştığı/Meslek Hastalığına Yakalanarak Malül Kaldığı – İşverenin %80 Kusurlu Olduğu/Feshe Yönelik Yerinde Olmayan Gerekçe Çıkarılarak Bu Gerekçeler İle Hüküm Kurulacağı )

* İŞ AKDİNİN HAKLI NEDENLE FESHİ ( İşçinin Meslek Hastalığına Yakalanarak %67.06 Oranında Malül Kaldığı – İşverenin %80 Kusurlu Olduğu/İşçiden Sağlığı Üzerinde Ölümcül Etkileri Bulunan Bir İşte Çalışması Beklenemeyeceği – İş Akdini Haklı Nedenle Feshedebileceği )

* MALÜLİYET ( İşçinin Meslek Hastalığına Yakalanarak %67.06 Oranında Malül Kaldığı – İşverenin %80 Kusurlu Olduğu/İşçiden Sağlığı Üzerinde Ölümcül Etkileri Bulunan Bir İşte Çalışması Beklenemeyeceği – İş Akdini Haklı Nedenle Feshedebileceği

* YERİNDE OLMAYAN GEREKÇENİN ÇIKARILMASI ( İşçinin Meslek Hastalığına Yakalanarak Malül Kaldığı – İşverenin %80 Kusurlu Olduğu/Feshe Yönelik Yerinde Olmayan Gerekçe Çıkarılarak Bu Gerekçeler İle Hüküm Kurulacağı )

4857/m. 24

ÖZET : Davacı işçilik alacaklarının tahsilini talep etmiştir.

Davacı, davalı işveren nezdinde 6 yılı aşkın bir süreyle çalışan ve meslek hastalığına yakalanıp, %67.06 oranında malül kalan işçinin, meslek hastalığına yakalanmasında %80 kusurlu olduğu tespit edilen işverenin işlettiği işyerinde, sağlığı üzerinde ölümcül etkileri bulunan bir işte çalışması beklenemeyeceğinden, işçinin iş akdinin feshinin haklı olması karşısında, mahkemenin feshe yönelik yerinde olmayan gerekçesinin çıkarılarak, belirtilen gerekçelerle ile hüküm kurulması gerekir.

DAVA : Davacı, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ile ikramiye alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.

Hüküm süresi içinde taraflar avukatlarınca temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi Z.Nihal Köksal Peltek tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : Dosyadaki bilgi ve belgelere, delillerin taktirinde bir isabetsizlik görülmemesine ve özellikle davalı işveren nezdinde 6 yılı aşkın bir süreyle çalışan ve meslek hastalığına yakalanıp, %67.06 oranında malül kalan işçinin, meslek hastalığına yakalanmasında %80 kusurlu olduğu tespit edilen işverenin işlettiği işyerinde, sağlığı üzerinde ölümcül etkileri bulunan bir işte çalışması beklenemeyeceğinden, işçinin iş akdinin feshinin haklı olması karşısında, mahkemenin feshe yönelik yerinde olmayan gerekçesinin çıkarılarak, tarafların tüm temyiz itirazlarının reddi ile sonucu itibariyle doğru olan hükmün feshe yönelik bu gerekçe ile ONANMASINA, aşağıda yazılı temyiz giderinin 6.80 TL’nin davacıya arta kalanın davalıya yükletilmesine, 10.03.2014 gününde oybirliği ile karar verildi.

);