Yargıtay Kararı

Sanığa ait sigara izmaritinin müştekinin konutun yakınında olması hırsızlık suçunu işlediğini göstermez.

Sanığa ait sigara izmaritinin müştekinin konutun yakınında olması hırsızlık suçunu işlediğini göstermez.

2. Ceza Dairesi         2014/10553 E.  ,  2015/13100 K.

“İçtihat Metni”

Tebliğname No : 2 – 2013/19790
MAHKEMESİ : Bursa 7. Asliye Ceza Mahkemesi
TARİHİ : 13/09/2012
NUMARASI : 2011/1372 (E) ve 2012/1301 (K)
SUÇ : Hırsızlık, konut dokunulmazlığının ihlali, mala zarar verme

Dosya incelenerek gereği düşünüldü;
Sanığın üzerine atılı hırsızlık suçunu işlemediğini, üzerinde DNA profili bulunan ve delil olarak kabul edilen sigara izmaritinin müştekinin konutunda değil yakın yerdeki okul bahçesinde bulunduğunu, evin yakınında bira ve sigara kullanmış olabileceğini savunması karşısında, kamera görüntülerinde tespit edilen kişilerin sanık olmama olasılığı da bulunduğu gözetilerek, sanığın teşhise esas olmak üzere fotoğrafları temin edilerek, gerektiğinde büyütme ve netleştirme teknikleri de kullanılmak suretiyle güvenlik kamera görüntülerinin değerlendirilmesi ve görüntülerdeki kişinin sanık olup olmadığına ilişkin bilirkişiden veya kriminal laboratuvardan rapor alınarak, sonucuna göre sanığın hukuki durumunun belirlenmesi gerekirken, ilköğretim okuluna ait güvenlik kamerasında görüntüleri tespit edilen kişinin sanık olup olmadığı kesin olarak belirlenmeden, elde edilen sigara izmaritleri sanığa ait olsa bile, kameralardaki görüntülerin sanıklara ait olduğu veya sigara izmaritlerinin kamera görüntüleri elde edilen kişilere ait olduğuna ilişkin kanıtların neler olduğu gösterilmeden, eksik inceleme ile yetinilerek yazılı şekilde sanık hakkında mahkûmiyet kararı verilmesi,
Bozmayı gerektirmiş, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı isteme aykırı olarak BOZULMASINA, 23/06/2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.

);