Yargıtay Kararı

Yaralı arkadaşını hastaneye yetiştirmek için ekip otosunu çalan kişiye ceza verilmesine yer olmadığına ilişkin karar verilir.

Yaralı arkadaşını hastaneye yetiştirmek için ekip otosunu çalan kişiye ceza verilmesine yer olmadığına ilişkin karar verilir.

13. Ceza Dairesi         2014/9942 E.  ,  2014/31481 K.

“İçtihat Metni”

Tebliğname No : 6 – 2013/190463
MAHKEMESİ : Düzce 3. Asliye Ceza Mahkemesi
TARİHİ : 07/02/2013
NUMARASI : 2012/104 (E) ve 2013/117 (K)
SUÇ : Hırsızlık

Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü:
Suç tarihi 27.12.2011 tarihi olduğu halde, 5271 sayılı CMK nın 232/2-c maddesine aykırı olarak 28.12.2011 olarak gösterilmesi mahallinde düzeltilebilir yazım hatası olarak kabul edildiğinden bozma nedeni yapılmamıştır.
Olay günü, çok sayıda kişinin karıştığı kavgada bıçakla yaralanan arkadaşı İ.. Ö..’ı hastaneye yetiştirmek amacıyla ekip aracını çalan sanığın arkadaşını hastaneye götürdüğü, aracın da kolluk kuvvetleri tarafından hemen acil servis önünde bulunduğunun anlaşılması karşısında, sanığın eyleminin TCK’nın 147. maddesinde düzenlenen “zorunluluk hali” kapsamında kaldığı, bu nedenle sanık hakkında CMK’nın 223/3-b bendi uyarınca ceza verilmesine yer olmadığına şeklinde karar verilmesi gerekirken, hukuka uygunluk nedeni bulunduğundan bahisle yazılı şekilde beraat kararı verilmiş olması,
Bozmayı gerektirmiş, katılan vekilinin temyiz istemi bu bakımdan yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenle tebliğnameye aykırı olarak BOZULMASINA, 11.11.2014 gününde oy birliğiyle karar verildi.

);