Yargıtay Kararı

"Beraber denize girelim, çok güzelsin, benimle çıkmaz mısın" şeklindeki sözler cinsel taciz suçunu oluşturur.

“Beraber denize girelim, çok güzelsin, benimle çıkmaz mısın” şeklindeki sözler cinsel taciz suçunu oluşturur.

14. Ceza Dairesi         2013/3516 E.  ,  2014/14753 K.

“İçtihat Metni”

Tebliğname No : 14 – 2012/21973
MAHKEMESİ : Bodrum 4. Asliye Ceza Mahkemesi
TARİHİ : 18.10.2011
NUMARASI : 2008/422 Esas, 2011/417 Karar
SUÇ : Çocuğun basit cinsel istismarı

Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle dosya incelenerek gereği düşünüldü:
Sanığın mağdureye, “Beraber denize girelim, çok güzelsin, benimle çıkmaz mısın” demekten ibaret bedensel temas içermeyen eyleminin cinsel taciz suçunu oluşturduğunun kabulü gerekirken, suç vasfında yanılgıya düşülerek çocuğun basit cinsel istismarı suçundan hüküm kurulması,
Kanuna aykırı, sanık müdafiin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi gözetilerek 1412 sayılı CMUK.nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 23.12.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

);