Blog Full With Left Sidebar

Caption placed here

Fatura alacağına dayalı takip nasıl yapılır? Dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir? Yargıtay bu konuda hangi görüştedir?

Fatura tanımı: Satılan mal ve yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı tutarı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tacir tarafından müşteriye verilen ticari vesikadır. Faturada bulunması gereken bilgiler: – Fatura ibaresi, – Faturanın düzenlenme tarihi, seri ve sıra numarası, – Maliye Bakanlığı...
Daha Fazla

Miras Davası Nedir?

Miras Davası Nedir? Miras davası denildiğinde tam olarak ne tür bir davadan bahsettiğimiz belli değildir. Bunu şu şekilde açıklayabiliriz; miras davası, miras hakkında açılan, konusu miras olan her davayı kapsayan genel bir terimdir. Birçok değişik türde miras davası bulunmaktadır. Birkaç örnek vermemiz...
Daha Fazla

Uluslararası tır şoförü olarak çalışan kişilerin fazla mesai ücreti, ugbt alacağı, yıllık ücretli izin alacağı ve diğer alacak kalemlerinin hesaplanmasına ilişkin yargıtay kararları.

Hukuk Dairesi         2015/34061 E.  ,  2019/19788 K.   “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :İŞ MAHKEMESİ Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, temyiz taleplerinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği...
Daha Fazla

Yeni İnfaz Kanunu ile birlikte kanunda yapılan değişiklikler nelerdir?

 KOŞULLU SALIVERİLME ORANLARI I-Yeni     İnfaz    Kanununun    Resmi    Gazetede yayınlanıp yürürlüğe girdikten sonra;  (5275 sayılı CGTİHK 107/2 maddesi gereği) Koşullu salıverilme oranı (2/3)’den, (1/2)‘ye indirilmiştir. Süreli hapis cezası olanlar cezalarının yarısını infaz kurumunda çektikleri takdirde, koşullu salıvermeden yararlanabileceklerdir.    İstisna Suçlar: 1- Kasten...
Daha Fazla
);