Yargıtay Kararı

Polise kimlik göstermemek ve görevini yaptırmamak direnme suçunu oluşturmaz.

Polise kimlik göstermemek ve görevini yaptırmamak direnme suçunu oluşturmaz.

4. Ceza Dairesi         2013/32060 E.  ,  2014/5018 K.

“İçtihat Metni”

Tebliğname No : 4 – 2009/208282
MAHKEMESİ : Siverek 1. Asliye Ceza Mahkemesi
TARİHİ : 07/05/2009
NUMARASI : 2008/253 (E) ve 2009/197 (K)
SUÇLAR : Görevi yaptırmamak için direnme, hakaret

Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:
Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.
Ancak;
1-Sanığın olay günü kendisinden kimlik isteyen polis memurlarına “kimlik vermiyorum, siz kim oluyorsunuz, sizi şikayet edeceğim, süründüreceğim” demesi biçimindeki eyleminde, görevi yaptırmamak için direnme suçunun tehdit unsurunun oluşmadığı, bu sözlerin şikayet hakkını kullanacağını söylemekten ibaret yakınma niteliğinde olduğu gözetilerek sanığın beraati yerine yasal olmayan ve yetersiz gerekçeyle mahkumiyetine karar verilmesi,
2-Sanığın ve temyiz dışı diğer sanık Muzaffer’in istikrarlı savunmalarında; olay günü Muzaffer’in idaresindeki aracın park edildiği esnada sonradan polis olduğunu öğrendiği sivil giyimli kişilerin araca yumruk attıklarını ve kendisinden kimlik istediklerini savunması karşısında, olayın çıkış nedeni ve gelişmesi üzerinde durulup, görevi yaptırmamak için direnme suçunda TCK’nın 29. ve hakaret suçunda aynı Kanunun 129. maddeleri gereğince haksız tahrik hükmünün uygulanıp uygulanmayacağının tartışılmaması,
3-Kabule göre ise; sanığın birden fazla polis memuruna direnmesi nedeniyle TCK’nın 43/2-1. maddesi uyarınca cezada artırım yapılması gerektiğinin gözetilmemesi,
Kanuna aykırı ve sanık E.. Y.. müdafiinin temyiz nedenleri yerinde görüldüğünden tebliğnamedeki onama düşüncesinin reddiyle HÜKÜMLERİN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, görevi yaptırmamak için direnme suçundan yeniden hüküm kurulurken 1412 sayılı CMUK’ nın 326/son maddesinin gözetilmesine, 18/02/2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

);