Yargıtay Kararı

Telefonda hakarete uğrayan, hoparlörden kendisine hakaret edildiğine şahit olan birini tanık olarak gösterebilir.

Telefonda hakarete uğrayan, haparlörden kendisine hakaret edildiğine şahit olan birini tanık olarak gösterebilir.

4. Ceza Dairesi         2013/8808 E.  ,  2015/23904 K.

“İçtihat Metni”

Tebliğname No : 4 – 2011/63720
MAHKEMESİ : İzmir(Kapatılan) 12. Sulh Ceza Mahkemesi
TARİHİ : 12/10/2010
NUMARASI : 2009/1400 (E) ve 2010/1510 (K)
SUÇLAR : Tehdit, hakaret

Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:
Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede,
Katılan ve tanık İ.. A..’ın aşamalardaki tutarlı beyanlarında, birlikte belediye gişesinde saat 21.00 sıralarında çalıştıkları sırada cep telefonunun hapörlörünün açılmasıyla “o …. fahişe, seni mermi manyağı yapacağım” şeklinde tehdit ve hakaret ettiğini belirtmeleri karşısında, hangi nedenle savunmaya itibar edildiği açıklanmadan ve yetersiz gerekçeyle her iki suçtan beraat kararı verilmesi,
Kanuna aykırı ve katılan S. G. vekilinin temyiz nedenleri ile tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden HÜKÜMLERİN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 06.03.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

);