Blog Full With Both Sidebar

Caption placed here

Miras Davası Nedir?

Miras Davası Nedir? Miras davası denildiğinde tam olarak ne tür bir davadan bahsettiğimiz belli değildir. Bunu şu şekilde açıklayabiliriz; miras davası, miras hakkında açılan, konusu miras olan her davayı kapsayan genel bir terimdir. Birçok değişik...
Read More

Uluslararası tır şoförü olarak çalışan kişilerin fazla mesai ücreti, ugbt alacağı, yıllık ücretli izin alacağı ve diğer alacak kalemlerinin hesaplanmasına ilişkin yargıtay kararları.

Hukuk Dairesi         2015/34061 E.  ,  2019/19788 K.   “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :İŞ MAHKEMESİ Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, temyiz taleplerinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından...
Read More
);
Open chat